E-handel - Esonpac

E-handel för smidig datahantering

Med moderna redskap för effektiv kommunikation av affärsdata för exempelvis inventering, fakturering och statistik kan du undvika onödigt administrativt arbete och sänka totalkostnaden. Eson Pac kan hjälpa dig förenkla det administrativa arbetet med hjälp av moderna elektroniska redskap, ända från beställning till leverans och betalning.

Vi kan hantera och kommunicera med alla vanliga affärssystem, gränssnitt och filformat. Koppla samman ditt system med vårt genom en skräddarsydd EDI-lösning eller använd Eson Pacs enkla internetbaserade beställningsverktyg eSupply. Det ger en god överblick över hela vår produktportfölj samt möjlighet att kontrollera lagernivåer, göra beställningar och se avgörande information om produktion och leverans.

Vi fokuserar på den totala distributionskedjan och reducerar tillsammans ledtiderna och den totala kostnaden med hjälp av VMI och resurssnål produktion (LEAN). Minskad lagring, eliminering av spill samt effektiva och synkroniserade material- och informationsflöden bidrar till ett optimalt arbetsflöde. Vi organiserar oss utifrån era behov för att ta fram en så effektiv organisation som möjligt med hänsyn till genomförande, drift och utveckling.

eSupply online order