Säkerhetslösningar - Esonpac

Säkerhetslösningar

En säkerhetslösning kan fungera som ett bevis på att produkten varken är förfalskad eller har påverkats på något sätt. Men det kan också vara en smart konstruktion som ser till så att små barnfingrar inte kan komma åt produkten, eller det motsatta, en förpackning som är speciellt lättöppnad för exempelvis reumatiker.

Att använda en säkerhetslösning som skyddar och gör det möjligt för dig och dina kunder att identifiera och kontrollera en produkts äkthet kan verkligen löna sig. Lösningen kan antingen göras lätt att se eller osynlig för blotta ögat. Alla säkerhetslösningar från Eson Pac är unika. Ofta är de en kombination av ett flertal tekniker och kan innefatta numrering, speciella tryckfärger, luminiscens, hologram, mikrotext/taggants eller specialkonstruktioner med exempelvis en speciell stansning.

Etiketter som har speciella hållbarhetskrav och till exempel skall klara extremt slitage kan också vara lämpliga i säkerhetssyfte. Särskilda material, häftämnen, tryckfärger och lack kan göra etiketten extra hållbar.

Inom kartongkonstruktion har vi många års erfarenhet av både barnsäkra och lättöppnade produkter. Läs mer under Design, material och tryckmetoder.